Triage BNP

Przeznaczony do użytku z analizatorem Triage, test BNP służy przyspieszeniu leczenia niewydolności serca, lub stratyfikacji ryzyka ostrego zespołu wieńcowego w punkcie opieki bądź w laboratorium. Szybki test ilościowy do pomiaru peptydu natriuretycznego typu B (BNP).

Niewydolność serca może być trudna do rozpoznania. Dzięki wczesnemu wykryciu, prowadzącemu do szybkiego rozpoczęcia leczenia, można mieć głęboki wpływ na zdrowie pacjentów z niewydolnością serca.

Cechy
  • Pomoc w diagnozie zastoinowej niewydolności serca.
  • Pomoc w określeniu stadium zastoinowej niewydolności serca.
  • Stratyfikacja ryzyka u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.
  • Stratyfikacja ryzyka u pacjentów z niewydolnością serca.
  • Umożliwia natychmiastową konsultację z pacjentem.